Friday, July 18, 2014

Nə qədər sevirəm?

Yol boyunca uzanan taxıl zəmiləri,
Qəfəsdən azadlığa çıxmış
Bülbülün xoşbəxtliyi,
Yuvasıyçün darıxmış
Köçəri quşların həsrəti,
Yoxsa mənim sevgim daha böyükdü?

Kiçik qara qarışqanın qisməti
Əzilmək imiş.
Qışqırır, ağlayır, "bu necə yükdü?"
Sənin də qismətin
dəlicə sevilmək imiş,
O zavallının əzilərkən can ağrısı
Yoxsa mənim sevgim daha böyükdü?

Sahili tutmuşdu dənizin qarğışı
İndilərdə okeanlar da bölük-bölükdü
Sönmüş dəniz fənəri..
Fənərsiz gecənin qaranlığı..
Dənizçilərin hünəri
Yoxsa mənim sevgim daha böyükdü?

Bülbül dadacaqsa azadlığı
Qarışqa dirilib sağalacaqsa
Fənərlər yenidən yanacaqsa
Əgər biz istərsək,
Quşlar yuvalarına dönərsə,
Dünyada bütün üzlər gülərsə
Və tək çarə biz isək
Sevgim niyə az olsun ki nədənsə?

No comments:

Post a Comment