Tuesday, July 8, 2014

Sən gəldin

İllərin yorğunluğunu bir yük kimi daşıyarkən çiyinlərimdə, Ayaqlarım yeriməkdən bezmişkən kimsəsiz küçələri, Ağaclar qurumuşkən yazın ortasında, Qardan geyim varkən əyinlərində, Ulduzlar tərk etmişkən gecələri, Göy üzü qaranlıqkən günün günortasında, Nifrət səpilmişkən qızılgül kollarına Və gözlərim dikilmişkən yollarına Sən gəldin..
Necə Günəş gələrsə və dağıdarsa gecənin sükutunu Necə yağış yağarsa tikanlı səhralara Necə gözəl gülərsə Aşiqlər bir birinə, Gülərüz insanlarla necə dolarsa küçə Ən qaranlıq zamanda Son ümid də solanda Sən gəldin..
Daha bezdirmir yolların uzunluğu Ən uzun yol olub qısa Ağır gəlmir illlərin yorğunluğu.. Bahar deyə bildiyim Daha bənzəmir qışa.. Az qalmışdı Kipiklərim çıxacaqdı gözlərimlə savaşa, Sən gəldin..

No comments:

Post a Comment