Thursday, July 24, 2014

Küsmüşəm..

budaqları qırılmış
ağacların dostuyam,
nankor deyə anılmış..
çirkaba batmış suyam,
yağışlardan küsmüşəm..

illərcə döyüşmüşəm
təmizə çıxım deyə..
doğma olmaq istəyib
dönüşmüşəm özgəyə,
tanışlardan küsmüşəm..

yüksəlmək arzusuyla
öz gözümdən düşmüşəm..
deyirlər dəyişmişəm..
yenilmək qorxusuyla
yarışlardan küsmüşəm..

No comments:

Post a Comment