Friday, April 11, 2014

...

Onun maraq duyduğu başqa qızlar da var idi. Hamısı onu bəyənirdilər. Onun sözlərini ciddiliklə dinləyirdilər. Çox doğru danışırdı. Necə də gözəl ifadə edirdi. Ona haqq verməmək imkansız idi. Bu yaşda bir gəncin belə əsaslı sözlər danışması necə də gözəl idi. Belə ciddi və təmkinli bir insana ancaq heyranlıq duyula bilərdi. Başqa bir şey hiss edilə billməzdi. Bu səbəbdən də bütün qızlar, bu ciddiyət və təmkinliliyə özlərini layiq görmədikləri üçün, daha yüngül gənc oğlanların qoluna girərək ondan uzaqlaşırdılar.

Oğuz Atay | Tutunamayanlar

No comments:

Post a Comment