Wednesday, April 23, 2014

Olaydım..

İt hürüşmələrindən,
böcək cırıltılarından
gizlənirdim,
Səni tapdım,
Tapmaz olaydım..

İzlənirdim..
Yağışlarda ildırım,
dənizlərdə dalğalar
Qaçırdılar dalımca..
Qara vəhşi qarğalar
Uçuşarkən yanımca
Bizi qayadan atdım,
Atmaz olaydım..

Susuz dəniz yaratdım,
Dalğalardan qaçmağa..
Gözlərini açmağa
Günü gecəyə qatdım
Qatmaz olaydım..

Göyləri eşqə satdım
Dənizləri sevgiyə
Qarğaları vicdana
Səni yalana satdım,
Satmaz olaydım..

No comments:

Post a Comment