Sunday, April 20, 2014

fırtına..

dinlə yağmurun səsini
yel əsəndə saçlarına..
damlalarda eşit məni,
kimsəsizəm..
ayaqyalın..
acqarına..

qəzəblidir mənə göylər,
alov kimi tökülür qəm
üzərimə..
bu fırtına nə vaxt dinər,
bilmirəm..

hə bir də ki,
tək olmaqdan qorxuram..
qoca, yalqız ağac kimi
qırılmaqdan qorxuram..
yorulmaqdan qorxuram..

bilirsən ki, çox yadam
əllərinin ətrinə..
heç olmaya görün mənə
yada düşsən qan ağlayan
gözlərimin xətrinə..

No comments:

Post a Comment