Sunday, December 22, 2013

Yaşanmalıydı, yaşandı.

Bunlar yaşanmalıydı, əminəm, heçnə boş boşuna deyildi. Səni tanımağım gözlənilməz hadisələr ardıcıllığının nəticəsində olmuşdu, ki onlardan hətta biri belə olmamış olsaydı və ya hər hansı birisi bir neçə saniyə gec və ya tez olsaydı səninlə qarşılaşmağım mümkünsüz olacaqdı. Bütün bunlar kənardan baxanda xoş və ya indiki düşüncəmlə, axmaq təsadüflərə bənzəyə bilər, amma mən kor təsadüflərə inanacaq qədər ateist deyiləm, yaşanmalıydı, yaşandı.

No comments:

Post a Comment