Sunday, December 15, 2013

Qadın

şən mahnılardan
kədərlənən qadın,
sən bu zamanın insanı deyilsən..
ara yerdə hədər gedən qadın,
heç kimsə sevmir səni..
nə də sevmək deyil sənin işin..
səs-küylə hər səhər gələn qadın,
axşamlar səssiz olur gedişin..
boynuna dolanan qollarımdan
istisini duyduğun nəfəsimdən
üstünə qoxusu çökmüş
çirkli paltarımdan
gileylənən qadın..
bəzən ağlamağa dərd,
bəzən küsməyə bəhanə axtarırsan..
bəzən özümdən də mərd,
bəzən kövrək olursan.
bəzən də çox qırırsan qəlbimi,
kirpiklərimə yelləncək qurub
yellənnən qadın..
baxmayanda önümdə durub,
baxandaysa saçlarımın arasında
gizlənən qadın,
heç bilmirəm ürəyinin harasında
izim qalıb..
inan mənə, səni bir də
olmayacaq sevən, qadın..

No comments:

Post a Comment