Sunday, December 29, 2013

hərdən..

üşümək istəyirmişsən hərdən,
tüstüsüz bacalardan
ya bacasız evlərdən
ya da evsiz insanlardan öyrən
necə əzablı olur
barmaqlarının donduğunu görən
insan, ya da özünü insan sayan..

ədalət istəyirsənmiş hərdən,
gecənin dördündə oyan,
işıq tapa bilsən küçələrdən,
bax, ədalət o işıqdan çox deyil..

dost istəyirmişsən hərdən,
çox gözləyərsən, çox..
dostam deyənlərdən,
üzdən gülüb
ardından söyənlərdən,
hə, bir az da özündən bezərsən.

yağış istəyirsənmiş hərdən,
yağışın romantikasına
səni də inandırıblar deyəsən,
sən də ki, inanmısan..
əşi, ya 'odun' ya 'öküz'
deyərdilər inanmasan..

ağlamaq istəyirmişsən hərdən,
bir bəhanə
bir səbəb
ya da ki başqa hər nə,
axtarırmışsan ağlamağa..
ağlama,
yazıqdı gözlərinə..

ölmək istəyirmişsən hərdən,
ağ gün xəbəri almış kimisən
sənə qədər ölənlərdən..

No comments:

Post a Comment