Tuesday, February 18, 2014

İt.

Bütün varını bir itə vəsiyət et və öl. 
İnan, onu adam sayacaqlar. 
Bəlkə adamdan da artıq.
Masa arxasında oturdub
Stulunu yuxarı başa qoyacaqlar..
Sənin üçün "yaxşı ki öldü" deyəcəklər,
Çünki varisin sənin qədər deyinmir.
Onlarçün itin səndən bir fərqi var,
İt kostyum geyinmir..

No comments:

Post a Comment