Sunday, February 23, 2014

deməmişdin..

şəkillərlə danışanda
cavab vermirmiş adama..
deməmişdin..

ayaqlarım yollarına qarışanda
bu yol çatmırmış yanına..
deməmişdin..

ürək yanıb alışanda
yanmırsanmış oduna..
deməmişdin..

yoxluğunla barışanda
düşmürsənmiş yadıma..
deməmişdin..

No comments:

Post a Comment