Monday, October 27, 2014

yaz olmadan..

danış görək,
var mı mənə ürəyində zərrəcə yer?
əlini ver,
buludlara tərəf gedək
dodağında gülümsəmə azalmadan..
qar altından baş qaldıran gözəl çiçək,
gəl ikimiz bir soyuqda üşüyək
qış qutarıb yaz olmadan..

No comments:

Post a Comment