Thursday, October 16, 2014

Sən də getmə..

sən də getmə,
başqaları gedirlər..
sonra qalır musiqilər xatirə,
bir də ki aşiq olduğum ətirlər..

sən də getmə,
ay baharın gül ləçəyi..
getmə, qoyma məni qaranlıqda
getmə, getmə bir günlük də,
bir anlıq da..
gedənlərin bəlli deyil dönəcəyi..

sən də getmə,
saçlarının özləminə dayanmaram,
dayanmaz ki yazıq ürək..
bilsəm əgər baxmayacam gözlərinə
oyanmaram,
qoy kor olum,
bir kor olaq görmürüksə,
görürüksə birgə görək..

sən də getmə, 
gedirsənsə birgə gedək..

No comments:

Post a Comment