Sunday, November 2, 2014

getməsin..

üzündə ulduz gülüşü,
əlləri pambıq..
bahar öldürdü qışı,
öldü qaranlıq
və kədər getdi səmadan,
yenə biz bizə qaldıq..

kim gedir, nə gedir,
getsin, nə edim?
qəlbimin yox yarası..
sevinən bir mən idim
hər gedən sonrası..

bir o qalsın,
getməsin,
Allah qorusun,
neylərəm qar yağsa yaza?
mənim olsun
saçları rüzgardan uzun,
həsrəti gündən də qısa..

No comments:

Post a Comment