Tuesday, December 29, 2015

Sənin üzün..

sənin üzündə nəsə var. məni özünə əsir edən birşeylər var sənin üzündə. hər şey elə yerli yerindədi ki, gözlərin, kirpiklərin, qaşların, yanaqların, burnun, ağzın, çənən.. sanki mən ömrümcə bu üzü axtarmışam, sanki gözümü açan andan ağlımda sənin üzün varmış da, gözümün önündə üzünün kölgəsi dururmuş da, kölgənin sahibini tapmışammış kimi. sənin üzündə nəsə var, aşiq olmaqdan, sevməkdən, bağlanmaqdan daha artıq. şiddətli küləyə qarşı qaçırammış, üzümə iri yağış damcıları vururmuş da, gözümün önündən keçən damlalarda gözümün əksini, gözümün içindəysə sənin üzünü görürmüşəm kimi, üzün hər yerdəymiş kimi. səmada, yağışda, dənizdə, qumsalda. dünya mən sənin üzünü görüm deyə varmış kimi, üzünü görməsəm ölüm deyə yaşayırmışam kimi..

No comments:

Post a Comment