Tuesday, December 1, 2015

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Biz bu dağın zirvəsinə
Yağan qar olacayıq,
Şaxtayla dost olacayıq,
Üşümək olmaz bu yolda,
Yorulmaq
Və geriyə baxmaq olmaz bu yolda..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Biz susacayıq zirvəyə çatınca,
Sonra hayqıracayıq
Səsimiz batınca,
Dağın ətəyindən sədamız duyulunca..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Zirvədən alçaq olan hər şeydən
Daha yüksək olacayıq,
Alçaq olan hər kəsin
Üstündən keçəcəyik
Bilərək ya da bilmədən..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Əl-ələ, qol-qola, çiyin-çiyinə..
Amma bilsən zirvənin soyuqluğunu,
Diş-dişə dəyir,
İsitmir alovlu odun yığını
Ürəkləri, əlləri..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Gözlərimizdən tökülənlərlə yüngülləşib,
Qollarımızdan tutanlarla ağırlaşıb,
Buludlar qədər olunca hündürləşib
Qalxacayıq,
Və istəmsizcə darıxacayıq
Geridə buraxdıqlarımızdan ötrü..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Qaya-qaya, cığır-cığır
Yeni dostlar tapacayıq özümüzə,
Bilirəm, olsa da ağır
Köhnə dostlara yad olacayıq..

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Biz ormanları keçib,
dumanlarda itirmədən yolumuzu
Düşünəcəyik uzun-uzun
Dəyər mi bunca zəhmətə
Bizi gözləyən zirvə?

Biz bu dağın zirvəsinə qalxacayıq,
Biz bu dağın
Ətəklərində böyümüşük,
Söz vermişik dostlarımıza
Bir gün bu dağın zirvəsini görəcəyik,
Və biz söz vermişik
Ki bu dağın

Zirvəsində öləcəyik..

No comments:

Post a Comment