Sunday, November 24, 2013

Əlini tutmuşdum #1

Yuxuda əlini tutmuşdum gecə,
Əllərim istiydi, əllərin soyuq..
Bilmirəm gəlmişdik bir yerə necə,
Günlə ay nədisə, sənlə mən oyuq..

No comments:

Post a Comment