Wednesday, November 13, 2013

Az da olsa..

səninlə mən başqa idik,
indilərdə bir az yadıq..
dənizlərdə dalğa idik,
didik-didik olsaq belə
qayalardan qayıtmadıq..
tufan olub
neçə dağdan qar aşırdıq..
indi mənə son bir dəfə
düzünü de,
az da olsa yaraşırdıq?

No comments:

Post a Comment