Saturday, February 13, 2016

Qorxaq olmuşuq..

ağ binaları, qırmızı damları
və qorxaq adamları olan
şəhərlərin həsrətini çəkərdik,
qorxardıq dilə gətirməyə ancaq
qaçardıq tikanlı məftillərə doğru..

silahları oyuncaq,
güllələri pambıq zənn edərdik,
qollarımızı qalxan edib
şovalyelərin üstünə gedərdik
və əzilərdik atlarının ayaqları altında,
məsumca yuxulayardıq
düşmən ağaclarının budaqları altında..

biz yuxusuzluq nədir bilməzdik oysa,
biz yorulmaq nədir,
biz kürəyindən vurulmaq nədir bilməzdik,
biz əzilməzdik
qaçmaq istəməsəydik..

ölümlə üz üzəydik bunca il,
qorxmazdıq qəlbimizdən keçəni deməyə,
indiysə acizdi dil,
biz susmuşuq..

ağ binaları, qırmız damları
və qorxaq adamları olan
şəhərlərin dərdinə düşüb,
qorxaq olmuşuq..

No comments:

Post a Comment