Thursday, February 12, 2015

Olunmaz

Şeirlə şair olunmaz,
Gözlə aşiq,
Susmaqla sadiq,
Söz tutmaqla dost olunmaz..

Qaçmaqla azad olunmaz,
Bir gül ilə ilk bahar,
Daş üstə daş qoysan hasar,
Məsafəylə yad olunmaz..

Gülüşlə xoşbəxt olunmaz,
Göz yaşıyla ağlamaq,
Qışqırmaqla sərt olunmaz,
Bir qığılcımla çaxmaq,
Bir səhvlə axmaq olunmaz..

Bir nəfəslik canla qorxmaz,
Qorxmaqla qorxaq olunmaz,
Ləkə varsa bəmbəyaz,

Yoxsa qara olunmaz..

No comments:

Post a Comment