Saturday, August 13, 2016

Götür məni özünlə

götür məni özünlə,
kirpiyindən yapışıb
gözlərini yumduğum.

götür məni özünlə,
yolum itməsin deyə
dəmir qapılarına
dərin izlər qoyduğum..

götür məni özünlə,
qənd deyib apararsan,
çay içəndə bölməzsən
qonaqlarınla...

götür məni özünlə,
saçlarını dararsan,
barmaqlarımla..

götür məni özünlə,
danış xəyallarından,
dinlərəm gecə-gündüz,
bezməm suallarından..

götür məni özünlə,
sözlərim düz,
yolum düz.

götür məni özünlə,
apar getdiyin yerə,
yoxsa ölüm tez gələr,
ruhum özümdən əvvəl
çatar getdiyin yerə,
səni orda gözləyər.

No comments:

Post a Comment