Monday, November 16, 2015

Yük qatarı..

Quraqlıq və susuz səhradan keçən
Bir qara kimsəsiz yük qatarının
Tək, yeganə sərnişini mənmişəm..
Bu böyük səhrada bəlkə də heçəm,
Bu kiçik vaqonda bir nəhəngmişəm..

Yaddaşım silinib tamam niyəsə,
Görən bu qatara necə minmişəm?
Görəsən vağzala tək mi gəlmişəm?
Yoxsa biriləri yola mı salıb?
Axı hansı kimsə
Və axı necə
Səhralar boyunca yük daşıyacaq
Qatara sərnişin bileti alıb?

Relslərin səsindən ağrıyır başım,
Bir insan səsinin həsrətindəyəm,
Bu nədir?!
Siçanlar olub yoldaşım..

Dayan?!
Bu qatarı kim sürür belə?
Deməli qatarda tək deyilmişəm..
Qalxıram yerimdən tez gülə-gülə,
Vaqondan vaqona doğru qaçıram,
Yavaş-yavaş ağlım gəlir başıma,
Yaddaşım qayıdır, bilirəm kiməm.

Və sonuncu qapını da açıram,

Görürəm, sükanda oturan mənəm..

No comments:

Post a Comment