Monday, November 2, 2015

Dəniz qızı..

üzü məsum,
yanaqları qar bəyazı
saçları qum,
gözəl gözlü dəniz qızı,
gözünü yum..

qəlbini aç,
alın yazım,
ürəyindən yollarıma
işıq saç,
saç ucların
kürəyindən qollarıma
tökülsün..

üzün gülsün
ki, dan yeri sökülsün..

yarpaqların bükülsün,
özün solma,
dağ çiçəyi,
qəmli olma,
parıldasın hər ləçəyin..

gir qoluma,
dəniz qızı,
bax beləcə
qışı keçək,
görək yazı,
amma bircə
yanağından azalmasın
qar bəyazı..

No comments:

Post a Comment