Wednesday, July 23, 2014

İstəyər "Məxoyü" (Qəzəl) (Tatca)

çən vəxtü kur birə in çümho giriftən məxoyü..
ə şəvə tərsirənüm ki, şəms rəftən məxoyü..

dülmənə kin bəstə məsə rafti əgər,
bə nistitü in fəğir bə xori dərəftən məxoyü..

vir birəysə afta əgər, bə dalda şö pəhniyüsə,
dəshəmən muyhotürə bə şüaho tən məxoyü..

bəstənüm vir əbirən ağülmən afta cəsdəni,
şəms mənə xiştənmənə nə, bə sərmə kuftən məxoyü..

No comments:

Post a Comment