Sunday, June 15, 2014

Tat dilində şeir

Rotü siyəh əbirən
Ə şö girştəni kəm..
Bəstin çüstü tərsirən?
Nə mədəni və yektən
Bə dültü məftənü qəm..

Bərçü itər bəstəni?
Bərçü xünüki bə mən?
Anbar dur pəyostəni..
Gu ye bo, bə nistitü
Çələm dəvom se dülmən?

Mənə günohmən çü bü
Bəsər nə bəftərənüm,
Çü gufturüm ki bə tü?
Xisrən vəxtiymiş üzüm,
Mən mürdən bəxostənüm..

Mürüm bəlkə məxoyi
Ye kəz vini romənə..
Ütərsə qə rəftəyi?
Bəmən çüho səxtoyi,
Bə biyormən nə mundə..

No comments:

Post a Comment