Monday, June 23, 2014

qonaq..

Axı hər şey yolunda idi.. Sən hardan gəldin axı? Günü-günə bağlayıb bir-təhər yaşayırdım özümçün.. Qayğısız, məqsədsiz.. Başqa işin mi yox idi gəlib qəlbimdə taxt qurdun? Başqa qəlb mi tapmadın oğurlayacaq? Yoxsa bir zərər mi görmüşdün məndən? Gəlməyini istəməmişdim əslində.. Heç kimin gəlməyini istəmirdim.. Sən, dəvətsiz qonaq, səni kim çağırdı axı? Və sən, dəvətsiz qonaq, həmişə qal, qonaq kimi yox amma.. Ağladığında göz yaşını silim, ağladığımda göz yaşımı silən ol.. İzin vermə yıxılım, üstüm-başım kirlənər, qəlbim kirlənər.. Gələndə izin almamışdın, heç olmasa getmək istəsən izin istə, izin veməyim.. Qəlbimdəsən, qəlbimdə qal.. Günlük yox amma, ömürlük.. 

No comments:

Post a Comment