Friday, June 20, 2014

...

dərdləri yerləşdirərək
bir nəfəsə,
dərindən bir ah çəkərək
gizləyirəm..
bir də əlim titrəməsə
duyduğumda səsini..

nə zamandır gözləyirəm,
geri ver nəfəsimi..

dirçələ bilsəm yenidən
əlini tutacağam
qıraraq qəfəsimi..

bəlkə bir gün səni mən
elə unudacağam
ki, saçının telindən,
ya da kirpiklərindən
yadıma düşməyəsən..

çıxıb gəlib dərindən
yaramı deşməyəsən..

No comments:

Post a Comment