Tuesday, June 3, 2014

.....

məndən üz çevirmə qadın,
bu ürək yoxluğuna dözə bilməz,
bilirsən,
zəif, gücsüz tərəfi var hər insanın,
ən zəif tərəfimsən..

gözlərini gözlərimdən qaçırma,
işığına məhrum etmə
göz nurunun..
bax, bu axmaq gözlərini açırsa
ümidsizcə hər günə,
buna səbəb yoxluğudur qoxunun..

axtar, məndən özgə kimi taparsan
adına yazılmış sözlər içində?
sayarsan,
yazdığım bu neçəncidir?
bax onda anlayarsan
həsrətin qəlbimi necə incidir..

No comments:

Post a Comment