Sunday, June 1, 2014

....

neçə illərdən sonra,
saçlarım ağaranda,
yanımda tapım səni
adını çağıranda..
işdi, birdən səsləsəm
səsini eşitməsəm,
qəlbə qar yağar onda..
küsməzsən, həmin anda
sənə nifrət bəsləsəm..

No comments:

Post a Comment